TED Üniversitesi Mezunlarımızdan

Aybars Tarık Özgür
Mezun Olduğu Fakülte / Bölüm:
/
Mezuniyet Yılı:
Görev / İş:
WEglobal /Budget & Reporting Specialist
İşletme'17

TED Üniversitesi İşletme Bölümü 2017 mezunuyum. Mezun olduktan çok kısa bir süre sonra TED Ankara Koleji’nin Muhasebe Biriminde işe başladım. Mali Müşavirlik stajımı da yine kendi departmanımda yürütmekteyim. İşe girdiğim zaman hiç zorluk yaşamadım, çünkü büyük ve birbirine bağlı TED Ailesinin bir parçasından diğer bir parçasına geçmiş oldum. Aynı zamanda üniversitemizin ve bizlerin çok önem verdiği TEDÜ Mezunlar Derneği’nin 2017 yılından beri Yönetim Kurulu Sayman üyesiyim.

Üniversite hayatım boyunca TEDÜ’deki çok değerli akademisyenlerimizden aldığım teorik eğitim ile birlikte bölümümüzde teşvik edilen analitik ve mantıksal düşünme sistemi hayata olan bakışımı yönlendirdi. Özellikle kariyer yaşantımda karşılaştığım olaylara, sorunlara, insan ilişkilerine karşı profesyonel bir duruş sergilemeyi öğretti. İktisadi-Sosyal pek çok farklı alandan alınabilen seçmeli dersler ve tamamladığım Ekonomi ek dal programı hayatın her alanına hazır olmamı sağladı.